Tuhandeid uusi lepinguid kaubavedude kohta: Kasahstan ja Balti riigid tugevdavad majanduslikku koostööd.

Tuhandeid uusi lepinguid kaubavedude kohta: Kasahstan ja Balti riigid


Viimastel aastatel on tugevnenud sidemed Kasahstani ja Balti riikide vahel, eriti kaubavahetuse ja transpordimahtude suurenemise taustal. Hiljuti teatati uutest rekorditest: lubade arv autovedudeks Kasahstani ja Balti riikide – Läti, Leedu ja Eesti – vahel on tõusnud 29 000-ni, mis on enneolematu näitaja.

See saavutus on toetatud hiljutise Kasahstani transpordiministri M. Karabayevi töövisiidiga Tallinnasse, kus toimusid läbirääkimised Eesti kolleegi K. Mihali osalusel. Arutati olulisi küsimusi transpordiühenduste ja transiitpotentsiaali arendamise ning logistikainfrastruktuuri vastastikuse kasutamise kohta. Kohtumise tulemusena allkirjastati protokoll, milles määratleti peamised suunad edasiseks koostöö süvendamiseks transpordivaldkonnas.

Lisaks korraldati visiidi raames majandusseminar, mis tõstis esile Kasahstani transiitpotentsiaali, sealhulgas Transkaspia rahvusvahelise transpordikoridori. Üritus soodustas B2B-kohtumiste läbiviimist mõlema riigi juhtivate transpordi- ja logistikafirmade esindajatega, sealhulgas raudteeoperaatorite ja sadamajuhtidega.

Delegatsioon külastas ka Tallinna sadamat ja laevaehitusettevõtet BLRT, kus tutvuti kaasaegse transpordiinfrastruktuuri ja tootmisvõimsustega. Need visiidid rõhutavad nii Kasahstani kui ka Eesti soovi tugevdada majanduslikku partnerlust ja laiendada koostööd transpordivaldkonnas, mis aitab kaasa vastastikku kasulike suhete süvenemisele ning piirkondliku stabiilsuse tugevdamisele.
Narva-Jõesuu suudmeala mereala ehitamine - oluline etapp piirkonna ohutuse ja ökoloogia parandamiseks
Kevadine üllatus Narva-Jõesuus: hooaja esimesed mürklid, mille on tabanud kohaliku elaniku tähelepanelik silm.