Narva-Jõesuu suudmeala mereala ehitamine - oluline etapp piirkonna ohutuse ja ökoloogia parandamiseks

Narva-Jõesuu suudmeala mereala ehitamine - oluline etapp piirkonna ohu


Narva-Jõesuus algab oluline etapp jõe suudme mereala ehitamise ettevalmistamisel, mille eesmärk on suurendada piirkonna ohutust ja ökoloogilist heaolu. Eelmisel aastal eraldas Riiklik Toetuse Keskus linnale 4 miljonit eurot selle ambitsioonika projekti esimese faasi elluviimiseks.

Kohalikud võimud kavatsevad kuulutada ehitustööde hanke juba käesoleva aasta juunis, et määrata projekti lõplik maksumus. Alguses hinnati ehituse üldmaksumust 7 miljonile eurole. Siiski on täiendava toetuse saamiseks projekti täielikuks rahastamiseks vajalik veel 3 miljonit eurot, mille ülevalitsusega peetavad läbirääkimised on juba käimas.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin rõhutab, et hetkel on ideaalne aeg lisaraha arutamiseks: "Järgmise aasta eelarvet kujundatakse ja sügise saabudes ilmuvad uued võimalused rahastamiseks teiste projektide kaudu, sealhulgas piirkondlike programmide kaudu."

Mole ehitamine parandab jõe suudme ökoloogilist seisundit ja suurendab samuti ohutust. Eelnevalt võivad tööd alata juba selle aasta lõpus, muutes projekti üheks suurimaks piirkonnas ja oluliselt tõstes selle infrastruktuurset tähtsust.
Lipuõõne territooriumil toimub erakorraline puukide töötlemine - Ohutusjuhised ja Teave
Tuhandeid uusi lepinguid kaubavedude kohta: Kasahstan ja Balti riigid tugevdavad majanduslikku koostööd.