Töötuse vähenemine Eestis jätkub juba kaheteistkümnendat nädalat järjest.

Töötuse vähenemine Eestis jätkub juba kaheteistkümnendat nädalat järje


Viimaste andmete kohaselt, mida avaldas Eesti Töötukassa, jätkub registreeritud töötute arvu vähenemine riigis juba kaheteistkümnendat nädalat järjest. 19. mai 2024 seisuga oli arvel 50 074 inimest, mis on 800 inimest vähem võrreldes eelmise nädalaga.

Registreeritud töötuse määr langes nädalaga 7,3%-lt 7,2%-le. Kõige suurem langus toimus Ida-Virumaal — riigi kõige tööstuslikumalt arenenud maakonnas, kus töötuse määr on 12,8%. Selles piirkonnas on töötus traditsiooniliselt kõrgem majanduse struktuurimuutuste ja tööstusettevõtete sõltuvuse tõttu.

Teisel pool spektrit asub Hiiumaa, kus töötuse määr on riigi madalaim — vaid 3,6%. See võib olla seotud väiksema rahvaarvu ja kõrge tööhõivega teenindussektoris ja turismis.

Pealinnamaakond Harjumaa, mis hõlmab Tallinna ja selle eeslinnu, on töötuse määr 6,8%, ja piirkonna töötute koguarv on 23 467 inimest. Enamik töötutest on registreeritud Tallinnas, mis peegeldab kõrget majanduslikku aktiivsust ja tööturu kontsentratsiooni.

Tartumaa näitab samuti stabiilseid näitajaid töötuse määraga 6,2% ja töötute koguarvuga 5387 inimest. Tartu, kui ülikoolilinn, säilitab suhtelist stabiilsust tänu aktiivsele akadeemilisele ja teadustegevusele.

Töötukassa prognooside kohaselt oodatakse, et töötuse määr Eestis jätkab lähikuudel langemist. Siiski hoiatavad Töötukassa esindajad, et sügise saabudes, kui tööturu aktiivsus traditsiooniliselt väheneb, võib töötuse määr taas tõusta. Sellegipoolest on tõenäosus, et töötute arv riigis taas ületab 50 000 inimese piiri, endiselt madal.
Aurik "Vyborg" leiti Soome lahes teel Tallinna: Uppumise üksikasjad, 1941. aasta
Noor talent suurel laval: Nikita Muravljov debüteeris Premium Liigas Narva Transi eest.