Keelustamisel vene keelt kasutada võib taksosõitude hinnad kahekordistuda, teatas Bolti ettevõte.

Keelustamisel vene keelt kasutada võib taksosõitude hinnad kahekordist


Seoses hiljutise algatusega Eesti parlamendis kehtestada taksojuhtidele kohustus osata eesti keelt, tegi ettevõte Bolt avalduse, hoiatades selle sammu majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede eest.

Bolti esindajate sõnul toob selle algatuse elluviimine kaasa märkimisväärseid muutusi taksoteenuste turul. Ettevõttes arvatakse, et vene keele keelustamine võib põhjustada taksode arvu järsu vähenemise. Esialgsete hinnangute kohaselt võib Eesti kaotada kuni poole töötavatest taksojuhtidest, mis omakorda viib teenuste hindade tõusu ja autode ooteaja pikenemiseni.

Potentsiaalsed tagajärjed

Kui algatus heaks kiidetakse, suureneb järelejäänud juhtide konkurents märkimisväärselt, mis mõjutab teenindustaseme ja takso kättesaadavust elanikkonnale. Nagu selgitas Boltis, on riigis suurem osa juhtidest venekeelsed ja paljud neist ei pruugi vastata uutele nõuetele piisaval tasemel eesti keele oskuse osas.

Lisaks märkis ettevõte, et sellised muudatused võivad raskendada uute juhtide värbamise protsessi, mis süvendab veelgi personalipuuduse probleemi. Selle tulemusena peavad ettevõtted pakkumise vähenemise kompenseerimiseks ja nõudluse rahuldamiseks tõstma sõiduhindu. Bolti hinnangul võivad taksosõitude hinnad kahekordistuda.

Juhtide ja klientide reaktsioon

Paljud taksojuhid on väljendanud oma rahulolematust võimalike muudatustega, osutades sellele, et kohustus teada eesti keelt raskendab nende tööd ja toob kaasa vajaduse ümberõppe järele, mis pole alati võimalik. Juhtide arvates on vene keele oskus piisav klientide efektiivseks teenindamiseks, eriti mitmekultuurilistes linnades.

Kliendid on samuti mures võimaliku hinnatõusu ja ooteaja pikenemise pärast. "Ma kasutan taksot igapäevaselt, ja kui hinnad kahekordistuvad, mõjutab see tõsiselt minu eelarvet," jagab kohalik Tallinna elanik oma muret.

Järgmised sammud

Hetkel on algatus arutlusel ja lõplikku otsust pole veel tehtud. Bolt loodab, et võimud arvestavad ettevõtete ja elanikkonna arvamust, enne kui kehtestavad uued nõuded. Ettevõte on valmis dialoogiks ja koostööks kompromissi leidmiseks, mis rahuldaks kõiki turuosalisi ja ei kahjustaks riigi majandust.
Eesti keelas 22 välismaalasel Narva sisenemise: keeldumise üksikasjad ja põhjused