Eesti keelas 22 välismaalasel Narva sisenemise: keeldumise üksikasjad ja põhjused

Eesti keelas 22 välismaalasel Narva sisenemise: keeldumise üksikasjad


Möödunud nädalavahetusel keeldusid Eesti võimud lubamast sisenemist 22 välismaalasele Narva-1 piiripunktis, viidates nende riiki sisenemise õiguslike aluste puudumisele. Esmaspäeval andis Ida prefektuur selgitusi.

Nende hulgas, kellele sisenemine keelati, olid mitme riigi kodanikud. Ida prefektuuri andmetel ei lastud Eestisse siseneda viit Moldova ja Ukraina kodanikku, nelja Venemaa ja Brasiilia kodanikku ning ühte Kolumbia, Kasahstani, Ameerika Ühendriikide ja Paraguay kodanikku.

Võimude sõnul olid keeldude põhjused mitmekesised, kuid peamisteks said sobivate dokumentide puudumine sisenemiseks, ebamäärasus reisi eesmärgi osas ja kahtlus, et isik võib kujutada endast avalikku korda või riigi julgeolekut ohustavat ohtu.

Üheks kõige sagedasemaks keeldumise põhjuseks oli dokumentide puudumine või nende valesti vormistamine. Võimudele on oluline tagada, et sisenejatel oleks kõik vajalikud dokumendid, mis tõendavad nende seaduslikku õigust riigis viibida. Need võivad hõlmata viisasid, kutseid, reisi eesmärki kinnitavaid dokumente ja muid ametlikke pabereid.

Mõned välismaalased ei suutnud selgelt selgitada oma visiidi eesmärki Eestisse. Piirivalve teostab selliste avalduste eriti hoolikat kontrolli, et veenduda, et visiit ei ole seotud ebaseaduslike tegevustega ega riku riigi seadusi.

Võimud märkisid ka, et mõnes olukorras intervjuu ajal selgus, et nende isikute sisenemine võib kujutada ohtu Eesti avalikule korrale või julgeolekule. See on eriti oluline praeguse geopoliitilise olukorra ja riigi sisejulgeoleku tagamise meetmete kontekstis.

Kõigile neile välismaalastele, kellele sisenemine keelati, keelati sisenemine Eestisse ja nad naasid Venemaale. Võimud märkisid, et selliseid meetmeid rakendatakse riigi huvide kaitseks ja kodanike julgeoleku tagamiseks.
Valeri Karpin muutis meelt ega koli Eestisse pere juurde, vaid jääb oma senisele kohale FC Rostovi.
Keelustamisel vene keelt kasutada võib taksosõitude hinnad kahekordistuda, teatas Bolti ettevõte.