Narva ja Enefit Power ei suuda kokkuleppele jõuda Külma kanali äärse tee remondi osas: kes vastutab aastatepikkuse aukude ja pori eest?

Narva tee on kokkuvarisemise äärel

Narva ja Enefit Power ei suuda kokkuleppele jõuda Külma kanali äärse tee remondi osas:


Narvas jätkub aastatepikkune vaidlus linnavõimude ja Enefit Poweri vahel Külma kanali lähedal asuva tee remondi üle linna väljasõidul. Kuigi tee kuulub Enefit Powerile, pole seda ammu remonditud ja ettevõte ei plaani seda lähiajal teha. Linnavalitsus on saatnud mitmeid teateid, nõudes tegevust, kuid ei võta ise vastutust. Järgmisel nädalal algavad lõpuks läbirääkimised, mis võivad olukorda muuta. Seni peavad kohalikud elanikud, nagu ka paljude aastate jooksul varem, sõitma mööda lagunenud teed, muretsedes oma autode pärast.

Kulgul asuv tee, mis viib suvilate juurde ja kulgeb mööda Kanali tänavat, on halvas seisukorras. Seal on palju pragusid, auke, ebatasasusi ja mõnes kohas on lihtsalt muda, kuna asfalt on ära uhutud. Sellel teel sõidavad mitte ainult paljud suvilaomanikud, vaid ka ühistransport.

 

Narva tee on kokkuvarisemise äärel

Narva ja Enefit Power ei suuda kokkuleppele jõuda tee remondi osas

Aleksandr, üks Külma kanali lähedal asuva aia omanikest Kulgul, pöördus RusDelfi toimetuse poole palvega uurida, kas on lootust tee remondiks. Ta kaebab, et sõidud mööda seda teed hävitavad sõna otseses mõttes tema autot. Kaebused aiandusühistu esimehele ei ole tulemusi andnud – vastuseks on ta kuulnud vaid soovitusi sõita aeglasemalt ja auke vältida.

Vladimir, 9-aastase poisi isa, muretseb mitte ainult oma auto, vaid ka oma poja pärast, kes sõidab jalgrattaga aia ümbruses. „Kui autod auke väldivad, sõidavad nad teeservale, kus võivad olla lapsed. See on ohtlik, eriti kui juht on tähelepanematu,“ räägib Vladimir.

RusDelfi ajakirjanik saatis päringud Enefit Powerile, kellele tee kuulub, ja Narva linna majandusosakonnale, kuna teel sõidab ühistransport ja elanikud on kaebusi juba linnavalitsusele edastanud. Vastust ametnikelt pole veel saabunud.

Narva abilinnapea majandusküsimustes Oleg Karpikov teatas, et läbirääkimised tee osas on kavandatud järgmiseks nädalaks. „Kui tee kuulub linnale, parandame selle ära. Kui ei, saadame teateid omanikule,“ selgitas Karpikov. Ta märkis, et Enefit Power saab regulaarselt selliseid teateid, kuid ilmselt pole ettevõttel soovi midagi muuta.

Enefit Power kinnitas samuti, et ei plaani teed remontida, kuna ei pea seda tööstusettevõtte jaoks põhjendatud kuluks. Ettevõtte esindajad teatasid, et kavatsevad paigaldada märgi „era tee – sõitmine omal vastutusel“.

Abilinnapea sõnul näeb linn ainsa lahendusena tee oma haldusesse võtmist ja remondi oma jõududega teostamist. „Keegi ei taha võtta vastutust, ja seetõttu arutatakse nüüd selle lõigu erastamise küsimust,“ rääkis Metsaonnidi aiandusühistu esimees Oksana Korbut-Fedulova. Ta lisas, et saatis Enefit Powerile taotluse tee osa erastamiseks Balti Elektrijaama poolt.

„Kui linn otsustab kogu tee remontida, oleme valmis kaasa lööma,“ lisas Oksana. Abilinnapea Karpikov kinnitas erastamise võimalust. „Tavaliselt tahavad kõik, et me remondiksime, aga kui tee läheb linna omandisse, siis parandame selle ära,“ lõpetas Karpikov.

Allikas: Narva News
Kodanikualgatus: Change.org-is esitatud petitsioon nõuab Narva piiripunkti ööpäevaringse töö taastamist.
Кülma sõja pantvangid: Vene kodanikud pidid öö veetma silla peal Eesti range reeglistiku tõttu.