Kodanikualgatus: Change.org-is esitatud petitsioon nõuab Narva piiripunkti ööpäevaringse töö taastamist.

Kodanikualgatus

Narva piiripunkti ööpäevaringse töö taastamine – nõudmine Change.org-is


Hiljutine Narva piiripunkti tööaja muutmine, mis asub Eesti ja Venemaa piiril, on pälvinud laiaulatuslikku avalikku tähelepanu. Alates 1. maist 2024 ei tööta punkt enam ööpäevaringselt, vaid selle tööaeg on piiratud kella 07:00-st kuni 23:00-ni. See otsus on põhjustanud tõsiseid ebamugavusi inimestele, kes sageli ületavad piiri, ning on saanud teravat kriitikat Change.org platvormil, kus loodi petitsioon, milles nõutakse varasema tööaja taastamist.

Enne muudatusi töötas punkt katkestusteta, mis võimaldas vältida pikki järjekordi ja vähendas reisijate ja veokijuhtide stressi. Uute piirangutega seisavad paljud silmitsi pikkade ooteaegadega, mis mitte ainult ei pikenda reisi aega, vaid põhjustab ka ärilisi kahjusid ja isiklikke ebamugavusi.

Aktivistid ja tavakodanikud, kes on petitsioonile alla kirjutanud, väidavad, et tööaja muutmine mõjutab kriitiliselt nende igapäevaelu. „Me seisame tunde piirijärjekorras, kaotame aega, mida võiksime veeta perega või tööl,“ ütleb Maria, üks esimestest petitsiooni allakirjutanutest.

Transpordi ja piiriküsimuste eksperdid rõhutavad samuti, et piiratud tööaeg toob kaasa suurema surve ja koormuse tipptundidel, mis potentsiaalselt suurendab ohutusriske nii reisijate kui ka piiripunkti personali jaoks.

Petitsioon on juba kogunud sadu allkirju ja kogub jätkuvalt populaarsust. Petitsiooni korraldajad plaanivad nõuda mitte ainult piiripunkti ööpäevaringse töö taastamist, vaid ka piiri tingimuste parandamist, sealhulgas kontrollimenetluste kiirendamist ja töötavate kabiinide arvu suurendamist.

Piiri haldamise eest vastutavad asutused ei ole olukorda seni kommenteerinud, kuid avalik surve ja meedia tähelepanu võivad sundida neid oma otsust ümber mõtlema. Seni kui kodanikud ootavad, kogub petitsioon toetust, rõhutades avatud dialoogi ja kodanikualgatuste tähtsust kaasaegses ühiskonnas.


 

Petitsiooni tekst

Lugupeetud Eesti Vabariigi valitsus,

Meie, allakirjutanud, pöördume teie poole palvega taastada Narva piiripunkti ööpäevaringne töö. Hiljutine otsus piirata tööaega kell 07:00-st kuni 23:00-ni, mis jõustus 1. maist 2024, on põhjustanud tõsiseid ebamugavusi ja pikki ooteaegu inimestele.

Suvepuhkuste hooajal suureneb märkimisväärselt piiriületajate arv. Kehtiv tööaeg on põhjustanud talumatuid järjekordi, mis tekitavad viivitusi ja ebamugavusi, eriti eakatele ja peredele väikeste lastega. Praegu peavad inimesed ootama keskmiselt 5 tundi, et piiri ületada, mida ei juhtunud siis, kui piir töötas ööpäevaringselt.

Olukord on kriitiline ja selle mõju inimeste plaanidele ja heaolule on märkimisväärne. Enne 1. maid 2024 said inimesed piiri ületada igal ajal, mis vähendas ummikuid ja tagas sujuvama ületamise. Praegused piirangud põhjustavad kodanike seas märkimisväärset stressi ja pettumust.

Leiame, et see olukord võib rikkuda inimeste õigusi vabale liikumisele, väärikatele ooteaegadele ning tervisele ja ohutusele. Pikk ooteaeg järjekordades, eriti suvises kuumuses, võib põhjustada terviseprobleeme ja liigset stressi, eriti haavatavatele rühmadele, nagu eakad, pered väikeste lastega ja piiratud võimekusega inimesed.

Oleme saanud kogukonnalt tohutut toetust, sealhulgas paljudelt inimestelt Facebooki grupis „Narva-Ivangorod piiriületus“, kes jagavad meie muret ja pettumust. See laialdane toetus rõhutab vajadust kiirelt selle probleemi lahendamiseks.

Kutsume valitsust üles kaaluma Narva piiripunkti ööpäevaringse töö taastamist. See muudatus vähendaks päevaste ummikute hulka, parandaks piiriteenuste tõhusust ja tõstaks üldist mugavust kõigile.

Palun kaaluda ja rahuldada meie palvet Narva piiripunkti ööpäevaringse töö taastamiseks. Loodame õigeaegsele ja positiivsele vastusele.

Lugupidamisega, Narva-Ivangorodi piiriületusega seotud inimesed, Euroopa Liidu kodanikud
Ühtsuse ja vaidluste päev: Narva valmistub Võidupühaks
Narva ja Enefit Power ei suuda kokkuleppele jõuda Külma kanali äärse tee remondi osas: kes vastutab aastatepikkuse aukude ja pori eest?